Spoed? Bel 06-12470508

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

In onze praktijk werken we met drie verloskundigen. Tessa Sommer (foto midden) en Janet Hoekstra-Storm (foto links) zijn beiden verloskundige sinds 2012. Sinds dit jaar is het team versterkt door Doetie Bakker. Echoscopie wordt op de praktijk gedaan door Janet en Doetie.

  • Wij begeleiden de natuurlijke gebeurtenissen van zwangerschap, bevalling en kraambed;
  • Altijd op de manier die bij u past;
  • Maak uw wensen kenbaar;
  • Begeleiding zowel thuis als in het ziekenhuis.

Begeleiding: De begeleiding begint als u 6-8 weken zwanger bent en duurt tot 8-10 dagen na de bevalling, met zes weken later indien gewenst nog een nacontrolebezoek. We hebben daarnaast maandelijks inloopochtenden voor moeder en kind i.s.m. een lactatiekundige. Ook eventuele echoscopie kan door Janet of Doetie gedaan worden, zij zijn gecertificeerd echoscopiste.


De gynaecoloog: Als er problemen zijn, dan verwijzen wij u naar de gynaecoloog. In sommige situaties zal hij/zij de zorg overnemen. U blijft alleen onder onze zorg als dit verantwoord is.
Het kan ook zo zijn dat wij alleen het kraambed begeleiden wanneer u onder controle bij de gynaecoloog bent geweest. U kunt dan, als u daar prijs op stelt, ook tijdens de zwangerschap een afspraak maken. Om kennis te maken en wij kunnen u dan de nodige informatie verschaffen over kraamzorg, regelzaken e.d.


Spreekuren: Tijdens de spreekuren zult u ons afwisselend tegenkomen. Wij proberen de spreekuren zo te plannen dat u ons allemaal leert kennen. Ook kan het zijn dat er een student verloskunde meeloopt. Wanneer u dit liever niet wilt, kunt u dit altijd aangeven.


De bevalling: De bevalling begeleiden wij zowel thuis als poliklinisch in het ziekenhuis van Leeuwarden of Sneek. Bij de bevalling zal de verloskundige die dan dienst heeft u komen helpen, Tessa, Janet, Doetie of een waarneemster.

No Comments

Comments are closed.