Regelzaken

Regelzaken

Tijdens de zwangerschap zijn er een aantal zaken die geregeld kunnen worden voor een goede voorbereiding op de baby.

Als je zwanger bent en werkt, heb je recht op zwangerschaps/bevallingsverlof en een zwangerschaps/bevallingsuitkering.

  • Als je zwanger bent van 1 kindje heb je recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 bevallingsverlof. Je moet in ieder geval 4 weken voor de uitgerekende datum met verlof. In totaal heb je altijd recht op 16 weken verlof, ook als je na jouw uitgerekende datum bevalt.
  • Als je zwanger bent van een tweeling of meerling heb je recht op 10 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. Je moet in ieder geval 8 weken voor de uitgerekende datum met verlof. In totaal heb je recht op 20 weken verlof.
  • Als de baby langer dan 1 week in het ziekenhuis heeft gelegen, dan kan je recht hebben op extra bevallingsverlof. Kijk voor meer informatie bij het UWV.
  • Werk je als zelfstandige? Dan kan je een Zwanger en Zelfstandige uitkering (ZEZ) bij het UWV aanvragen.

Jouw partner heeft recht op geboorteverlof als jouw partner in loondienst is. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Jouw partner mag  deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van de baby.
Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen. De duur van het verlof hangt af van het aantal per week gewerkte uren. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. Er is wel een maximum van 70% van het maximumdagloon. UWV betaalt deze weken verlof. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van de baby. Voorwaarde is wel dat jouw partner eerst het geboorteverlof (van eenmaal het aantal werkuren per week) opneemt.

Meer informatie?

Rijksoverheid: Zwangerschaps- en bevallingsverlof
UWV: Zwanger
UWV: Zwanger en Zelfstandige (ZEZ)
Rijksoverheid: Geboorte/partnerverlof

Erkenning kan geregeld worden als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Door de baby te erkenning kan de vader juridisch ouder worden van het kind, ook als hij niet de biologische vader is. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn erkenning en gezag automatisch geregeld. De erkenner krijgt onder andere een erfrechtelijke band met het kind en een onderhoudsplicht.

Erkennen doe je bij de Burgerlijke Stand. Hieraan zitten geen kosten verbonden. Bij het erkennen kan je ook kiezen welke achternaam het kind (en de eventuele volgende kinderen) gaat krijgen. Ouderlijk gezag kan pas na de geboorte geregeld worden.

Duomoeder
Is er in een lesbische relatie sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en gebruikt gemaakt van een onbekende donor, volgens de wet? Dan zijn erkenning en gezag ook automatisch geregeld. Er moet bij de geboorteaangifte wel aangetoond worden dat het om een onbekende donor gaat. Indien de donor bekend is, kan er erkenning worden geregeld.

Meer informatie?

Rijksoverheid: Erkenning

Het laten opgroeien van een kind kost geld. Hierbij kun je denken aan voeding, kleding en speelgoed, maar ook aan opvang en uitjes. Bij de overheid kun je toeslagen aanvragen.

Heb je financiële problemen? Geef het bij ons aan. Dan kunnen wij jou mogelijk helpen met de babyuitzet.

Meer informatie?

Nibud: Kinderen krijgen

De verloskundige basiszorg wordt vergoed door de basisverzekering. Deze zorg declareren wij rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar. Indien je (nog) niet verzekerd bent of een buitenlandse verzekering hebt, dan ontvang je bij het afsluiten van onze zorg een rekening van ons. Je dient de rekening dan rechtstreeks aan ons te betalen en declareert deze daarna zelf bij jouw zorgverzekeraar.

We stellen het op prijs als je veranderingen in jouw zorgverzekering aan ons doorgeeft.

Meer informatie?

Zorgwijzer
Consumentenbond

Via jouw zorgverzekeraar kun je een kraampakket aanvragen. Afhankelijk van jouw verzekering wordt deze vergoed uit de basis- of aanvullende verzekering. Het kan zijn dat je het kraampakket zelf moet betalen. De kosten zijn ongeveer €30,-. Zorg ervoor dat het kraampakket in huis is als je 34 weken zwanger bent.

Ben je bij de Friesland verzekerd? Dan kan je het kraampakket ophalen bij het mobiele servicepunt. Deze staat elke dinsdag van 09.00u tot 11.30u op de Voorstraat (ter hoogte van de HEMA) in Franeker.

Heb je na jouw kraamtijd spullen overgehouden van het kraampakket? Dan kun je ze doneren aan Stichting Baby Hope.

No Comments

Comments are closed.