Waarneming/Opleidingspraktijk

Waarneming

Als verloskundige zijn wij 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. Om goede zorg te kunnen blijven geven maken wij gebruik van waarneming. Bij ziekte, bijscholing, vakanties of verlof hebben wij een vaste waarneemster: Anika van der Wal. Zij werkt vanuit dezelfde visie als wij en past heel goed in de praktijk.

Achterwacht

Indien er meerdere baby’s tegelijk geboren willen worden of als er zich een spoedsituatie voordoet en de dienstdoende verloskundige druk bezig is, zullen we een achterwacht inschakelen. We proberen dit zoveel mogelijk als praktijk op te vangen, maar dit lukt helaas niet altijd. Wanneer dit niet lukt, hebben we een achterwachtregeling met Verloskundigenpraktijk Swanneblom en Verloskundig Centrum Leeuwarden. Wanneer de dienstdoende verloskundige weer beschikbaar is, zal zij de zorg weer overnemen.

Opleidingspraktijk

Als praktijk begeleiden wij verloskundigen in opleiding (VIO). Afhankelijk van het studiejaar zal de VIO zelfstandig werkzaamheden uitvoeren tijdens het spreekuur, de bevalling en/of tijdens de kraamvisites. Wij zullen hierbij altijd aanwezig zijn. In deze folder kun je lezen waarom wij het belangrijk vinden om verloskundigen in opleiding te begeleiden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, geef dit dan gerust aan.
Mocht er een VIO met ons meelopen, dan hangt er een voorstelbriefje in de wachtkamer.

No Comments

Comments are closed.