Spoed? Bel 06-12470508

Controles

Eerste controle

Wij adviseren u zo rond 6 weken contact met ons op te nemen om een afspraak te plannen. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. We stellen het wel op prijs als u uw huisarts op de hoogte stelt van uw zwangerschap. De eerste controle wordt gepland tussen de 10 en 13 weken. Dit is afhankelijk van of u meer informatie wilt hebben over de combinatietest. U kunt hierover al meer lezen op prenatale screening.

Tijdens de eerste controle worden een aantal vragen gesteld om zo een goed beeld te krijgen van uw situatie. Dit gaat dan bijvoorbeeld over uw gezondheid en of er in uw of uw partners familie bepaalde erfelijke ziekten of afwijkingen voorkomen. Dit is belangrijk voor een goede begeleiding tijdens de zwangerschap. Natuurlijk is uw partner ook welkom tijdens de controles.

Het bepalen van de zwangerschapsduur wordt gedaan op basis van een echo. Daarvoor wordt een andere afspraak gemaakt rond de 10 weken. Verder moet er bloed geprikt worden. U krijgt hiervoor tijdens de eerste controle formulieren mee. Pas vanaf ongeveer 12 weken kunnen we proberen het hartje te luisteren. Dit kan bij de 1ste of 2e controle zijn. Ook zullen we u, indien u dit wilt, informeren over de prenatale screening.

De eerste controle duurt ongeveer 45 min tot een uur. U kunt plaats nemen in de wachtkamer, dan roepen we u vanzelf op. Belangrijk om mee te nemen zijn uw verzekeringsnummer en eventueel een echo uitslag. Natuurlijk kunt u vragen stellen. Het is verstandig deze van te voren op te schrijven zodat u deze niet vergeet.

Vervolgcontrole

Vervolgcontroles duren ongeveer 15 minuten. Tijdens de vervolgcontroles meten we de bloeddruk en voelen we aan de buik om te bepalen of er sprake is van een goede groei. De ligging van het kindje kunnen we ongeveer vanaf 28 weken voelen. Bij 30 weken zullen we het ijzergehalte nog eens controleren. In het begin komt u minder vaak en ongeveer vanaf 36 weken komt u elke week op het spreekuur.

No Comments

Comments are closed.