Spoed? Bel 06-12470508

Prenatale diagnostiek

Prenatale diagnostiek

Heeft u een verhoogde kans bij de combinatietest of komen er in uw familie aangeboren afwijkingen voor?
Tijdens de eerste controle zullen wij de mogelijkheden van prenatale screening en diagnostiek met u bespreken. De prenatale screening wordt op deze website apart besproken. Hieronder staat iets over de prenatale diagnostiek.

Prenatale diagnostiek
Vlokkentest (Chorionbiopsie)
Vlokkentest via de vagina
Vlokkentest via de buikwand
Vruchtwaterpunctie (amniocentese)
Vlokkentest vs. vruchtwaterpunctie
De rhesusfactor en anti-D

No Comments

Comments are closed.