Nacontrole

Nacontrole

Ongeveer zes weken na de bevalling mag je op de praktijk komen voor een laatste controle. We proberen de nacontrole te plannen bij de verloskundige die de bevalling heeft begeleid. We kijken terug op de zwangerschap, de bevalling en het kraambed.
Als de bevalling medisch is geworden, kan het soms zinvoller zijn om de nacontrole in het ziekenhuis te plannen. Ook hierin het liefst met de verloskundige of gynaecoloog die de bevalling heeft begeleid. Soms is er een medische reden om een nacontrole in het ziekenhuis te krijgen. Deze afspraak heb je dan al meegekregen toen je ontslagen werd uit het ziekenhuis.

Tijdens de nacontrole wordt er gesproken over de gang van zaken in het gezin (partner, kinderen, seksualiteit, werk), het gedrag van de baby, de voeding van de baby en de controles door het consultatiebureau. We vragen onder andere naar het verloop van het bloedverlies en of je continent bent voor urine en ontlasting. Indien nodig controleren we de bloeddruk, jouw ijzergehalte, jouw buik en het perineum. We bespreken nogmaals de anticonceptie en geven adviezen voor een eventuele volgende zwangerschap. Indien nodig wordt in overleg met jou het beleid vastgelegd voor een volgende zwangerschap, bevalling en/of kraambed.

Dit laatste controlebezoek biedt je natuurlijk ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

No Comments

Comments are closed.