Regelzaken

Regelzaken

Na de geboorte van een kind zijn er veel zaken te regelen. Eén van die zaken is de aangifte van de pasgeborene bij de burgerlijke stand.

De geboorte van een kind moet binnen drie dagen, gerekend na de dag van de geboorte, gemeld worden bij de gemeente waarin het kind is geboren. Zaterdag, zondag en en de erkende feestdagen worden meegeteld in deze dagen. Valt de laatste dag van de termijn op een erkende feestdag of in het weekend? Dan wordt de termijn van aangeven verlengd tot de eerstvolgende werkdag, zodat er in ieder geval twee werkdagen zijn om aan te geven.

Van de geboorte wordt een akte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. De geboorteakte is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze akte geeft de bewijskracht van de geboorte van een persoon.

Bevoegd tot aangifte van een geboorte zijn:

  • De moeder van het kind;
  • De vader van het kind. Indien ongehuwd is er erkenning van het kind nodig;
  • Iemand die aanwezig was bij de geboorte van het kind.

Om aangifte te doen zijn nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Indien van toepassing: het trouwboekje;
  • Indien van toepassing: de akte van erkenning of de akte van de naamkeuze.

Meer informatie?

Aangifte geboorte en naamkeuze kind

Ouderlijk gezag houdt in dat je het recht en de plicht hebt om het kind te voeden en te verzorgen. Ook ben je de wettelijke vertegenwoordiger van het kind.

Als jullie zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben, wordt het ouderlijk gezag automatisch geregeld. Wanneer dit niet het geval is, krijgt alleen de moeder het ouderlijk gezag. Ook als de vader/duomoeder het kind wel heeft erkend. Dit kan pas na de geboorte van het kind worden geregeld via het digitaal loket Rechtspraak.nl. Er wordt een verzoek ingediend bij de kantonrechter om gezamenlijk het ouderlijk gezag te dragen. Dit kan alleen als de vader/duomoeder het kind heeft erkend.

Meer informatie?

Ouderlijk gezag en voogdij
Gezamenlijk gezag aanvragen
Gezag over kind

Je moet jouw kind binnen 30 dagen na de geboorte aanmelden bij de zorgverzekeraar. Hiervoor heb je het BSN nummer van jouw kind nodig. Kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd met één van de ouders. Als de ouder, waarbij het kind is bijgeschreven, aanvullend is verzekerd, dan is het kind dat ook.

No Comments

Comments are closed.